• Demigods
  • Maxima colorplast
  • Maxima fasade
  • Hotfoil

Manje ili više kompleksne društvene i board igre, izrada komponenti od obostrano kaširane lepenke, komponente koje zahtevaju ultra precizno kaširanje i štancanje.

Štanc forme besprekorne preciznosti izrađujemo u saradnji sa Nemačkim kompanijama Drohmann i Wink, renomiranim u oblasti laserske obrade formi za štamparsku industriju.

Proizvodimo i ton karte za kompanije iz hemijske industrije, industrije boja i lakova, i proizvođače građevinskih materijala za završne radove u građevini, fasada, boja za unutrašnju upotrebu.

U Inprintu možete dobiti usluge precizne folioštampe, hot foil postupkom. Sigurnosna štampa karata, propusnica/ulazinca moguća je metodom višeslojne folio štampe, upotrebom hologramske folije i kombinacijom mat i glos folija različitih nijansi i tekstura.

Upotrebom specijalnih softverskih alata moguća je izrada zaštitnih “Guilloche” paterna, tj. geometrijskih šablona koje je nemoguće reprodukovati. Ovaj metod se neizostavno primenjuje na štampi hartija od vrednosti, a u Inprintu ga koristimo za zaštitu karata i propusnica.