Priprema za štampu
i impozicija

U Inprint-u proizvodni proces počinjemo prijemom i detaljnom proverom vaših fajlova, poželjno PDF-ova, dostavljenih putem mail-a, file-transfer servisa, ili starog dobrog USB stick-a. Kvalitet štampanog proizvoda u velikoj meri definisan je već u fazi pripreme za štampu, stoga fajlove pregledamo, ako je potrebno korigujemo, i optimizujemo za ofset ili flexo štampanje.


Heidelberg MetaDimension RIP, u kombinaciji sa MacOS platformom i aktuelnim Adobe aplikacijama omogućava nam kreiranje fluidnog PDF radnog toka, koji pouzdano obrađuje i najkompleksnije fajlove. Mogućnost greške svedena je na apsolutni minimum.


Ofset ploče osvetljavamo na termalnom computer-to-plate uređaju Heidelberg Topsetter, sposobnim za ekspoziciju Stochastic i Hybrid screen-a.
Paralelno sa izradom ploča generiše se i CIP3 fajl koji putem mreže stiže na računare naših štamparskih mašina i vrši pretpodešavanje njihovih segmentnih bojanika.


Zatim sa Epson StylusPro uređaja dobijamo sertifikovani probni otisak proof. Na taj način nedvosmisleno zadajemo kurs kretanja u štampi, eliminišemo subjektivni element u proceni kolorita, a samim tim i kvaliteta naše štampe.

Izlazni rezultat pripreme za štampu uvek su štamparske forme: ofset ploče, alati za štancanje, fotopolimer ili magnezijumska klišea…

Za tehničku podršku kod generisanja print PDF-a, obratite nam se na priprema@inprint.co.rs ili preuzeti naše uputstvo.

Povratak na prethodnu stranu